تقویت توان دفاعی کشور مانع از گفت و گو نیست استاد حوزه و دانشگاه:

تقویت توان دفاعی کشور مانع از گفت و گو نیست

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که دست کشیدن از برنامه های دفاعی به معنی تحمیل خواسته های دشمنان است، گفت: تقویت توان دفاعی و موشکی مانع از گفت و گو و مذاکره نخواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سعید سعدی،...