روش‌های آموزش فرزندان برای انجام کارهای ضروری استاد حوزه علمیه تشریح کرد؛

روش‌های آموزش فرزندان برای انجام کارهای ضروری

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مادران باید به صورت گام به گام کودکان را برای انجام کارهای ضروری خود آموزش دهند، گفت: مادران با بیان داستان‌های تصویری از قالب فلش کارت و چیزهای مختلف می‌توانند دستشویی رفتن را به...