گزارشی از فعالیت‌ های مجمع عالی حکمت اسلامی در سال ۹۴ حجت‌‌ الاسلام عباسی ارائه کرد؛

گزارشی از فعالیت‌ های مجمع عالی حکمت اسلامی در سال ۹۴

عضو هیأت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی از مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی، بازخوانی و باز تعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی، نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی و انسان و سلامت و انرژی در فیزیک و...