بسیاری از آموزه های دینی، در معتزله جدید، تاریخی و تعلیق می شوند عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

بسیاری از آموزه های دینی، در معتزله جدید، تاریخی و تعلیق می شوند

حجت الاسلام عرب صالحی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در معتزله جدید بسیاری از آموزه‌ های دینی تاریخی و تعلیق می‌ شوند و بسیاری از آیات قرآن مختص زمان نزول دانسته می ‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ در...