تلاش عربستان برای تغییر بافت اهل سنت پاکستان ؛ مساجد سلفی‌ های پاکستان مرکز تربیت عناصر تروریستی است

تلاش عربستان برای تغییر بافت اهل سنت پاکستان ؛ مساجد سلفی‌ های پاکستان مرکز تربیت عناصر تروریستی است

نماینده مجلس وحدت مسلمین پاکستان با انتقاد از سکوت و بی تفاوتی دولت نواز شریف نسبت به کشتار شیعیان به دست گروه‌های تکفیری گفت: عربستان به دنبال تغییر بافت اهل سنت پاکستان و تزریق اندیشه‌های وهابی در میان آنها است. به...