جوانان با بصیرت از قمه زنی خودداری کنند رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

جوانان با بصیرت از قمه زنی خودداری کنند

زنجان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: پیام عاشورا بصیرت افزایی است و قمه‌زنی امری ناپسند بوده و در تضاد با بصیرت دینی است و باید جوانان با بصیرت از قمه زنی خودداری کنند. به گزارش پرس شیعه به نقل از...