از فعالیت‌ های جهادی در روستا ها تا روایت گری در آبادان و گلزاری شهدا

از فعالیت‌ های جهادی در روستا ها تا روایت گری در آبادان و گلزاری شهدا

مدیر گروه جبهه فرهنگی میقات ظهور اظهار داشت: این مرکز، بیش از۳۰۰ نفر عضو ثابت از استان‌های خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان، تهران و قم دارد، و در سه حوزه فرهنگی پژوهشی و جهادی و برای تحقق بخشیدن به منویات رهبری قادام به...