خون امام حسین (ع) اسلام را در همه زمان ها بیمه کرد استاد حوزه جهرم:

خون امام حسین (ع) اسلام را در همه زمان ها بیمه کرد

مدیر مدرسه امام رضا (ع) شهرستان جهرم گفت: امروزه بر همگان واجب است که نام امام حسین (ع) زنده نگه دارند، چرا که نام حسین (ع) احیاءکننده شعائر دینی است به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد حضوری مدیر مدرسه امام رضا(ع) شهرستان...