تقلب بزرگ بی بی سی در اتهام به امام راحل ؛ افرادی که علیه فتنه گران موضع نگرفته اند نمی توانند دم از خط امام بزنند

تقلب بزرگ بی بی سی در اتهام به امام راحل ؛ افرادی که علیه فتنه گران موضع نگرفته اند نمی توانند دم از خط امام بزنند

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به سخنان کذب بی بی سی مبنی بر علاقه امام به رابطه به آمریکا گفت: امام راحل در همان زمان علیه این سخن موضع گیری کرد و بارها در سخنان خود آمریکا را ام الفساد و شیطان بزرگ معرفی کرد. به گزارش پرس...