تاریخ انقلاب اسلامی در حوزه تدریس شود

تاریخ انقلاب اسلامی در حوزه تدریس شود

نماینده طلاب و فضلای آذربایجان غربی در قم،کنترل و نظارت بر طلاب جدیدالورود به حوزه را بسیار مهم دانست و گفت: در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی و مبانی امام(ره) در راستای استکبار ستیزی و اهمیت وحدت در اسلام باید تدریس شود. به...