نوشته هایی با برچسب "حجت الاسلام مهدوی زادگان"

نقدی بر آراء مهدی حائری یزدی ؛ آنارشیسم سیاسی پنهان

نقدی بر آراء مهدی حائری یزدی ؛ آنارشیسم سیاسی پنهان

حکومتی که حائری یزدی از آن سخن گفته است، ریشه در حکمت عملی ندارد. نظریه سیاسی مالکیت مشاع یا وکالت که وی مبتکر آن بوده است، یک نظریه شبه مدرن است. متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان «نقدی بر آراء مهدی حائری...

شهادت باشکوه ترین خاتمه ماموریت مردان خدا در عرصه سیاست است یادداشتی از داود مهدوی زادگان؛

شهادت باشکوه ترین خاتمه ماموریت مردان خدا در عرصه سیاست است

حضرت وصی علی (ع) آن لطیف ترین و شریف ترین روح انسانی بعد النبی (ص) ماموریت ربّانی به حضور در سیاست داشت. و شهادت باشکوه ترین خاتمه ماموریت مقدس مردان خدا در عرصه سیاست است.  متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان...

معصومیت دنیای کودکانه را از بین نبریم یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان؛

معصومیت دنیای کودکانه را از بین نبریم

ذهنیت های هرزه حق انتخاب سبک زندگی کودک در آینده را می گیرند بلکه معصومیت کودکانه را هم از او سلب کرده اند. اینها همه برای آن است کودکان در آینده با هرزگی مردان و زنان هوسباز کنار آیند. متن زیر یاداشتی از حجت الاسلام...