خود داری از گناهان سبب رشد و تعالی انسان می‌ شود

خود داری از گناهان سبب رشد و تعالی انسان می‌ شود

استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که خودداری از گناهان سبب رشد و تعالی بشر می‌شود، گفت: خداوند از عبادت های مؤمنان سودی نمی‌برد و از معصیت های انسان‌ها ضرری نمی‌کند، بلکه فلسفه احکام الهی برای رسیدن انسان به رشد معنوی...