تحمیل تفکر سکولاری بر مخاطبان در هالیوود با منجی خود ساخته غربی و تاریخ برساخته ذهنی‌

تحمیل تفکر سکولاری بر مخاطبان در هالیوود با منجی خود ساخته غربی و تاریخ برساخته ذهنی‌

حجت الاسلام نطنزی با اشاره به تهیه برنامه «آن سوی سراب» در شبکه قرآن گفت: هالیوود با زبان تصویر، عقایدش را بر ملت‌ها تحمیل می‌کند و می‌خواهد با منجی خودساخته غربی و تاریخ برساخته ذهنی‌،‌ مخاطبان را به سمت تفکر...