منتظر واقعی باید تابع ولایت فقیه باشد مدیر مدارس علمیه المهدی:

منتظر واقعی باید تابع ولایت فقیه باشد

حجت‌ الاسلام‌ نظافت گفت: دو نوع منتظر داریم؛ منتظر مدعی، منتظر واقعی، مدعی زیاد است اما واقعی کم است و آن‌ هایی که امام حسین‌ (ع) را دعوت کردند و آن‌گونه سفیر ایشان را به شهادت رساندند منتظران مدعی هستند. به گزارش پرس...