ما با کلیت علوم انسانی موجود در غرب مخالفیم حجت الاسلام واعظی:

ما با کلیت علوم انسانی موجود در غرب مخالفیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما با کلیت مدنیت معاصر غربی و با کلیت علوم انسانی موجود در آنجا مخالفیم، ما نگرش انتقادی داریم و با رویکرد حذفی تمام عیار هم برخورد نخواهیم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دومین دوره طرح ملی...