خداوند در ماه رجب بدون حساب و کتاب با همه برخورد می‌کند استاد اخلاق حوزه علمیه:

خداوند در ماه رجب بدون حساب و کتاب با همه برخورد می‌کند

استاد اخلاق حوزه علمیه گفت: ماه رجب تنها ماه خدا است که اگر به درگاه‌اش بروید خدا بدون حساب و کتاب با همه برخورد می‌کند و تمام انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان را به یک شکل می‌بیند. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام...