محاسبه و مراقبه قلب راهکار مواجهه با آثار رسانه‌ ای مسموم است

محاسبه و مراقبه قلب راهکار مواجهه با آثار رسانه‌ ای مسموم است

حجت‌الاسلام جلالی با ضروری خواندن آموزش سواد رسانه‌ای به جامعه، گفت: با وجود رسانه‌های مختلف، دروازه‌بانی قلب، چشم و گوش بسیار اهمیت و ضرورت دارد؛ از‌ این‌رو آموزش سواد رسانه‌ای، افراد را از حالت انفعال خارج کرده و...