تقویت نیروی دفاعی در هر شرایطی ضروری و مهم است خطیب جمعه کرمان:

تقویت نیروی دفاعی در هر شرایطی ضروری و مهم است

امام جمعه موقت کرمان گفت: باید نیروی دفاعی به قدری تقویت شود که هیچ قدرتی نتواند ما را تهدید کن,د حتی اگر قوی ترین اقتصاد را داشته باشیم باید نیروی دفاعی قوی داشته باشیم تا از هیچ قدرتی مرعوب نشویم. به گزارش پرس شیعه؛...