دعا خواندن با معرفت انسان را به تعالی می رساند استاد حوزه علمیه کرمان:

دعا خواندن با معرفت انسان را به تعالی می رساند

استاد حوزه علمیه کرمان با اشاره به این که دعا خواندن نباید فقط به خاطر دعا باشد بلکه باید به معنای آن هاهم توجه داشته باشیم، گفت: دعا خواندن، زمانی برای انسان فایده دارد که انسان معرفت خود را نسبت به آن دعا بالا ببرد...