حداد عادل : سیره شخصیتی سبزواری الگوی جوانان باشد

حداد عادل : سیره شخصیتی سبزواری الگوی جوانان باشد

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفت: سیره شخصیتی مرحوم حمید سبزواری از سیره ادبی او مهمتر است و باید الگوی جوانان باشد. به گزارش پرس شیعه به نثل از ایرنا غلامعلی حداد عادل روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار معارف ایرنا...