برخورد آل خلیفه با زائران خانه خدا و مشهد مقدس

برخورد آل خلیفه با زائران خانه خدا و مشهد مقدس

نظام حاکم بحرین، گذرنامۀ زائرانی را که به زیارت قبور ائمه اطهار (ع) در دیگر کشورها بروند ، مصادره می کند. به گزارش پرس شیعه؛ حراست فرودگاه بین المللی بحرین گذرنامه تعدادی از شهروندان شیعه این کشور را هنگام بازگشت از...