هدف داعش از تجاوز به حرم امامزاده محمد دامن زدن به فتنه مذهبی است حیدر العبادی:

هدف داعش از تجاوز به حرم امامزاده محمد دامن زدن به فتنه مذهبی است

نخست وزیر عراق تاکید کرد که هدف گروه تروریستی داعش از تجاوز به حرم امامزاده محمد فرزند امام هادی (ع) تکمیل جنایت اخیر منطقه الکراده بغداد و دامن زدن به فتنه مذهبی میان ملت عراق است. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری...