حزب ائتلافی مرکل تهدید به جدایی کرد

حزب ائتلافی مرکل تهدید به جدایی کرد

حزب ائتلافی صدر اعظم آلمان برای انتخابات آتی این کشور تهدید به جدایی کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، « هوفر » رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان در خصوص نشست با حزب متحد خود سوسیال دمکرات ها اظهار...