حزب استقلال مصر: حجاز متعلق به مصر است

حزب استقلال مصر: حجاز متعلق به مصر است

جبهه عدالت و استقلال با ستایش از بیداری ملت مصر تاکید کرد: مشکل بزرگ مصر دنباله روی از ائتلاف صهیونیستی - آمریکایی و تن دادن به پیمان شوم کمپ دیوید است و نه تنها جزایر تیران و صنافیر بلکه حجاز نیز متعلق به مصر است. به...