دیدار مسئول حزب النور مصر با لیونی جنجال به پا کرد

دیدار مسئول حزب النور مصر با لیونی جنجال به پا کرد

افشای دیدار محرمانه دستیار رئیس حزب سلفی النور مصر با تزیپی لیونی وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی حنجال سیاسی و رسانه ای گسترده ای به پا کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه رای الیوم، افشای دیدار نادر بکار دستیار...