کوربین در آستانه برکناری ؛ نیمی از اعضای دولت سایه استعفا می‌ دهند تداوم پس لرزه های برگزیت؛

کوربین در آستانه برکناری ؛ نیمی از اعضای دولت سایه استعفا می‌ دهند

نیمی از اعضای بلندپایه حزب اپوزیسیون انگلستان تصمیم گرفته اند تا برای وداشتن رهبری حزب به کناره گیری از سمت خود، استعفا دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، حدود نیمی از اعضای دولت سایه وابسته به حزب کارگر...