حزب سوسیال مسیحی آلمان: حکومتی ناعادل بر آلمان حکمفرماست با انتقاد شدید از سیاست پناهندگی مرکل

حزب سوسیال مسیحی آلمان: حکومتی ناعادل بر آلمان حکمفرماست

رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان رویکرد مرکل در بحران پناهندگان را مشابه دولتی ظالم و ناحق دانسته و حکومتی ناعادلانه را بر کشور حاکم دانست. به گزارش پرس شیعه،به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، "هورست زیهوفر"، رئیس حزب سوسیال...