مجازات ۳۰۰ هزار مسؤول چینی به اتهام فساد

مجازات ۳۰۰ هزار مسؤول چینی به اتهام فساد

حزب کمونیست حاکم در چین از مجازات حدود ۳۰۰ هزار مسئول دولتی به اتهام فساد در سال ۲۰۱۵ میلادی خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ حزب کمونیست با اعلام این خبر تأکید کرد که حدود دویست هزار مسؤول مشمول "تخفیف مجازات" و برخی دیگر...