کشته و زخمی شدن ۴ مزدور سعودی در جنوب یمن

کشته و زخمی شدن ۴ مزدور سعودی در جنوب یمن

افراد مسلح ناشناس به خودروی حامل " حسن سالم احمد " یکی از افسران طرفدار عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری (مستعفی و فراری) یمن در نزدیکی شهر الحوطه مرکز استان لحج در جنوب این کشور حمله کردند . به گزارش پرس شیعه، در این حمله حسن...