اقتصاد مقاومتی جز در سایه اراده و کار جهادی محقق نمی‌شود فرماندار مهدیشهر:

اقتصاد مقاومتی جز در سایه اراده و کار جهادی محقق نمی‌شود

مهدیشهر - فرماندار مهدیشهر با اشاره به لزوم تحقق شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری، گفت: اقتصاد مقاومتی جز در سایه تفکرات نو، عزمی راسخ و اقدام و عمل در چارچوب کار جهادی میسر نمی شود. به گزارش پرس شیعه؛حسن ارگی عصر...