چرا شیعه بنیاد گرا نمی‌ شود؟ یادداشت؛

چرا شیعه بنیاد گرا نمی‌ شود؟

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرینستون در یادداشت پیش رو به تبیین این سوال که چرا شیعه بنیادگرا نمی شود پرداخته است. حسن انصاری، اسلام شناس، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرینستون، عضو شورای عالی علمی مرکز دائره...