افراط گرایی امروز، اموی است!

افراط گرایی امروز، اموی است!

یک اندیشمند و پژوهشگر تاریخی سعودی افراط گرایی فعلی در منطقه را "اموی" توصیف نمود. به گزارش پرس شیعه؛ حسن بن فرحان المالکی این مطلب را در صفحه خود در فیسبوک درباره انفجارهای روز گذشته عربستان که به کشته و زخمی شدن شماری...