ظریف با سلطان و ولیعهد برونئی دیدار کرد

ظریف با سلطان و ولیعهد برونئی دیدار کرد

وزیر امور خارجه در ادامه سفر آسیایی خود در برونئی با سلطان و ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش پرس شیعه؛ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با "حسن بولکیا " سلطان برونئی دیدار کرد. در این ملاقات وزیر امور خارجه با...