کتاب خاطرات مرتبط به نماز شهیدان ابوترابی و رجایی منتشر شد قزوین:

کتاب خاطرات مرتبط به نماز شهیدان ابوترابی و رجایی منتشر شد

همزمان با برگزاری بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز در استان قزوین، به قلم حسن شکیب‌زاده، مجموعه خاطرات مرتبط با نماز شهیدان ابوترابی و رجائی در قالب دو کتاب منتشر شد. به گزارش پرس شیعه،کتاب تسبیح ابوترابی مجموعه‌ی...