معارض سوری : مرحله انتقالی بدون اسد ممکن نیست

معارض سوری : مرحله انتقالی بدون اسد ممکن نیست

هماهنگ کننده کل هیئت هماهنگی ملی سوریه تاکید کرد که نمی توان مرحله انتقالی در سوریه را بدون حضور بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، متصور شد. به گزارش پرس شیعه؛ حسن عبدالعظیم در سخنانی به وفاداری ارتش و دستگاههای امنیتی...