توزیع خاطرات شهید چمران در کشور های انگلیسی‌ زبان

توزیع خاطرات شهید چمران در کشور های انگلیسی‌ زبان

مدیر انتشارات روایت فتح از ترجمه و توزیع تعدادی از خاطرات شهدا در کشورهای انگلیسی‌ و عربی‌ زبان خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ حسن علایی، مدیر انتشارات روایت فتح، با اشاره به برنامه‌های این انتشارات در ایام بیست و نهمین...