ثمرات انقلاب اسلامی ایران در جهان قابل مشاهده است رییس خانه احزاب:

ثمرات انقلاب اسلامی ایران در جهان قابل مشاهده است

رییس خانه احزاب گفت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای فراوانی به همراه داشت که امروز ثمرات این انقلاب در جهان مشاهده می شود. به گزارش پرس شیعه، شامگاه سه شنبه حسن غفوری فرد در جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد قبا شهرستان...