برنامه‌ های جریان ساز اتحادیه تشکل‌ های قرآن و عترت کشور در سال ۹۵ مدیر عامل اتحادیه تشکل‌ های قرآن و عترت کشور عنوان کرد؛

برنامه‌ های جریان ساز اتحادیه تشکل‌ های قرآن و عترت کشور در سال ۹۵

مدیر عامل اتحادیه تشکل‌ های قرآن وعترت کشور درباره برنامه‌ هایشان در سال ۹۵ گفت: امیدواریم امسال از طریق موسسات برنامه‌های بیشتری را ارائه کنیم. نگاه و افق اتحادیه به برنامه‌هایی بومی بوده است. به گزارش پرس شیعه؛...