روحیه ایثار و شهادت باید در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان مرکزی:

روحیه ایثار و شهادت باید در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شود

اراک - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی گفت: نهادینه شدن روحیه ایثار و شهادت در فرهنگ عمومی جامعه و ازجمله در ساختار نظام آموزشی، کشور را دربرابر دشمنان نظام اسلامی بیمه می کند. به گزارش پرس شیعه؛حسن...