آرشیو ملی بازی‌ های رایانه‌ ای ایرانی عرضه می‌شود مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌ های رایانه‌ای:

آرشیو ملی بازی‌ های رایانه‌ ای ایرانی عرضه می‌شود

مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌ های رایانه‌ای به یکی از برنامه‌های سال ۱۳۹۵ این بنیاد اشاره کرد و گفت: امسال آرشیو تمامی بازی‌ های رایانه‌ای ایرانی را به صورت دیجیتالی تهیه و تجمیع خواهیم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...