ولایت‌ الله در نماز می‌ آید تا انسان فقر خود را درک کند آیت الله حائری شیرازی:

ولایت‌ الله در نماز می‌ آید تا انسان فقر خود را درک کند

استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر ولایت طاغوت در نماز ظاهر شود تواضع انسان تبدیل به تکبر شده و فکر می‌کند کسی است، پس نماز هم استعداد تکبرزدایی دارد و هم تکبرافزایی و بستگی به این دارد که در چراغ چه برقی ظاهر می‌شود. به...