برگزاری مانور مشترک با ناوگروه نظامی پاکستان ؛ ۲۰۰۰ کشتی اسکورت شد فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش:

برگزاری مانور مشترک با ناوگروه نظامی پاکستان ؛ ۲۰۰۰ کشتی اسکورت شد

بندرعباس - فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش گفت: مانور مشترکی میان نیروی دریایی ارتش و ناوگروه اعزامی آموزشی، نظامی ارتش پاکستان برگزار خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ امیر دریادار حسین آزاد صبح شنبه در نشست...