دشمن با تجدد گرایی کمر به نابودی اسلام بسته است در نشست هم اندیشی در مشهد عنوان شد

دشمن با تجدد گرایی کمر به نابودی اسلام بسته است

مشهد - یک کارشناس فرهنگی بیان کرد: دشمن در افغانستان با تهاجم فرهنگی، خشن نشان دادن اسلام، تربیت نسل بی ایمان و تجدد گرایی کمر به نابودی اسلام بسته است. به گزارش پرس شیعه؛ حسین اصغری، ظهر جمعه در نشست هم اندیشی علما و...