اعتدال با اسلحه؛ راهکار آمریکا و عربستان در سوریه! حسین امیرعبداللهیان:

اعتدال با اسلحه؛ راهکار آمریکا و عربستان در سوریه!

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل با اشاره به ادامۀ تلاش آمریکا و عربستان برای تسلیح گروه‌های معارض در سوریه، مسلح کردن معارضۀ معتدل را از جوکهای جدید تاریخ معاصر توصیف کرد. حسین امیرعبداللهیان در...