بهره مندی ایرانیان مقیم ۵ کشور از خدمات تامین اجتماعی

بهره مندی ایرانیان مقیم ۵ کشور از خدمات تامین اجتماعی

مدیر کل تامین اجتماعی اتباع گفت: امکان بهره مندی ازپوشش تأمین اجتماعی برای تمامی ایرانیان اعم از شاغل یاغیرشاغل وخانواده های آنان درکشورهای امارات متحده عربی، عمان، چین، قطر و کویت فراهم شد. به گزارش پرس شیعه؛ حسین...