مسیر اقدام و عمل در میدان فرهنگ

مسیر اقدام و عمل در میدان فرهنگ

رهبر انقلاب در تشریح الزامات پیشرفت در حوزه فرهنگ ضمن تأکید بر لزوم محافظت و حمایت از نیروهای انقلابی وحزب‌اللّهی تأکید می‌کنند: کار وقتی با روحیه‌ انقلابی شد، پیشرفت خواهد کرد. پرس شیعه؛ پیام نوروزی رهبر انقلاب و...