نوشته هایی با برچسب "حسین صفری"

ارائه تحلیل ­‌های آماری در سالن کارنامه نشر نمایشگاه کتاب

ارائه تحلیل ­‌های آماری در سالن کارنامه نشر نمایشگاه کتاب

مدیران کمیته‌های اجرایی و فرهنگی نمایشگاه کتاب از ارائه خدمات ویژه به بازدیدکنندگان و همچنین ارائه جداول و آمارهای تحلیلی مربوط به تولید کتاب طی ۱۰ سال گذشته، در این نمایشگاه خبر دادند. به گزارش پرس شیعه؛ حسین صفری...

ارائه خدمات رفاهی ویژه و تحلیل ­‌های آماری تولید کتاب در نمایشگاه دو خبر از نمایشگاه کتاب تهران؛

ارائه خدمات رفاهی ویژه و تحلیل ­‌های آماری تولید کتاب در نمایشگاه

مدیران کمیته‌های اجرایی و فرهنگی نمایشگاه کتاب از ارائه خدمات ویژه به بازدیدکنندگان و همچنین ارائه جداول و آمارهای تحلیلی مربوط به تولید کتاب طی ۱۰ سال گذشته، در این نمایشگاه خبر دادند. به گزارش پرس شیعه به نقل از...