مردم آمریکا تحت تأثیر راهبردهای رژیم اسرائیل قرار گرفته اند ؛ انقلاب اسلامی ایران مظلوم است نویسنده و محقق آمریکایی:

مردم آمریکا تحت تأثیر راهبردهای رژیم اسرائیل قرار گرفته اند ؛ انقلاب اسلامی ایران مظلوم است

سومین نشست علمی مذهبی با موضوع خطر جریان های افراطی مذهبی در جهان معاصر، در پژوهشگاه مطالعات تقریبی در قم برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ پروفسور حسین عملدار امروز در این نشست که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی در قم برگزار...