ویژگی های شهید صیاد شیرازی برای جوانان تبیین شود امیر محمدی:

ویژگی های شهید صیاد شیرازی برای جوانان تبیین شود

شیراز - فرمانده سابق ارشد نظامی ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: ویژگی ها و سجایای اخلاقی شهید صیاد شیرازی برای نسل جوان تبیین شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی دانشکده علمی و کاربردی ارتش در...