مغرب، رکورد دار تولید حشیش جهان است سازمان‌ ملل:

مغرب، رکورد دار تولید حشیش جهان است

کمیته بین المللی نظارت بر موارد مخدر وابسته به سازمان ملل، مغرب را به عنوان یکی از رکوردداران تولید کنندگان حشیش، معرفی کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، کمیته بین المللی نظارت بر مواد...